A cégek megszűnése

A cégek megszűnése

 

A cégjegyzékbe bejegyzett szervezetek megszűnése két módon kerülhet sor:

 

 1. Megszűnés jogutóddal

A cégek más cégformába átalakulhatnak, más céggel egyesülhetnek, abból kiválhatnak. Az átalakulás részletes szabályait a 2013. évi CLXXVI. törvény tartalmazza.

Az átalakulás lépései:

 1. A legfőbb szerv döntése az átalakulásról, vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározása, könyvvizsgáló kijelölése, ügyvezetés megbízása a szükséges okiratok elkészítésével;
 2. Végleges döntés az átalakulásról a legfőbb szerv ülésén, vagyonmérlegek, vagyonleltár elfogadása, létesítő okirat aláírása, vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló megválasztása;
 3. Az átalakulásra vonatkozó kétszeri közzététel megrendelése a Cégközlönyben;
 4. Bejegyzési/változás-bejegyzési kérelem benyújtása a cégbírósághoz az esetleges hitelezői igénybejelentés ismeretében – legkorábban a második közzétételt követő 30 nap után;

Az átalakulás illetéke 50.000 Ft, a közzétételi díj új cég bejegyeztetése esetén cégenként 5.000 Ft, módosulás esetén 3.000 Ft.

 

 1. Megszűnés jogutód nélkül

A társaság által kezdeményezett jogutód nélküli megszűnés esetei:

 1. Felszámolással, ha a cég vagyona nem fedezi a hitelezői követeléseket, azaz fizetésképtelen. Az 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv) szabályai szerint kell eljárni.
 2. Végelszámolással, ha a cég nem fizetésképtelen (2006. évi V. törvény 94. §. - 115. §)

A végelszámolás lépései:

 • legfőbb szerv döntése a végelszámolás megindításáról, végelszámoló megválasztása;
 • a végelszámolás tényének bejegyeztetése a cégjegyzékbe – jogi képviselő közreműködésével (nem kell benyújtani az egységes szerkezetű létesítő okiratot);
 • végelszámolás lefolytatása, melynek határideje 1 év;
 • legfőbb szerv ülésén elfogadja az adóbevallásokat, zárómérleget, vagyonfelosztási javaslatot, zárójelentést és megadja a felmentvényt a végelszámolónak;
 • törlési kérelem benyújtása a cégbíróságnak – jogi képviselő közreműködésével;

A kisebb cégek (közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég) élhetnek az egyszerűsített végelszámolás lehetőségével, melynek lépései:

 

 • végelszámolás elhatározása, végelszámoló kijelölése;
 • végelszámolásról szóló közlemény közzététele a Cégközlönyben;
 • végelszámolás lefolytatása az elhatározástól számított 150 nap alatt;
 • legfőbb szerv ülésén elfogadja az adóbevallásokat, zárómérleget, vagyonfelosztási javaslatot, zárójelentést és megadja a felmentvényt a végelszámolónak;
 • törlési kérelem benyújtása a cégbíróságnak – jogi képviselő közreműködésével;

A végelszámolás megkezdésének bejegyzési illetéke 15.000 Ft, a közzétételi díj 3.000 Ft, a törlés ingyenes.