Végrehajtói iroda (1994. évi LIII. törvény (Vht.) 254/A. §-254/G. §)

A végrehajtói iroda az önálló bírósági végrehajtói tevékenység végzésének elősegítésére határozatlan időre alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely a kft szabályai szerint működhet.

Végrehajtói irodát egy vagy több végrehajtó alapíthat.

A végrehajtó kinevezését követő 3 hónapon belül köteles végrehajtói irodát alapítani, vagy bejegyzett végrehajtói irodába tagként belépni.

Végrehajtói irodát természetes személyek vagy gazdasági társaságok alapíthatnak olyan módon, hogy az irodában a szavazati jog több mint 50%-át önálló bírósági végrehajtó tag gyakorolja, és vezető tisztségviselője csak végrehajtó tag lehet.

A végrehajtói iroda alapításához a kamara engedélye szükséges (alapítási engedély), az engedélyezés iránti kérelmet az alapító okirat elfogadásától számított 8 napon belül kell a kamaránál előterjeszteni. Így kell eljárni az irodai tagság létesítése esetén is.

A végrehajtói iroda köteles az alapítási engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül az iroda alapítását bejegyzés és közzététel végett bejelenteni a cégjegyzéket vezető törvényszéknek mint cégbíróságnak; a végrehajtói iroda a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.

Végrehajtó iroda alapítható szerződésmintával, melyet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 11. számú melléklete tartalmaz.

A végrehajtó iroda bejegyzéséért 100.000 Ft illetéket és 5.000 Ft közzétételi díjat kell fizetni, egyszerűsített eljárás kezdeményezése esetén nincs csökkentett illeték, azonban nem kel közzétételi díjat fizetni.