Szövetkezet (Ptk. 3:325. §-3:337. §)

 

tagok száma

induló vagyon

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

legalább 7, a nem természetes személyek száma nem lehet több 25 %-nál

nincs meghatározva, de minden tag köteles vagyoni hozzájárulás szolgáltatására

 

 

A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni

közgyűlés

legalább 3 tagú igazgatóság, 15 főnél kisebb taglétszámnál igazgató elnök

1 szavazat/tag

 

A szövetkezet jogi személy.

Egyszerűsített bejegyzési eljárást nem lehet kezdeményezni.

A bejegyzés illetéke általános szabályok szerinti eljárás esetén 100.000 Ft, a közzétételi díj 5000 Ft.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, vagyonváltozás esetén 40.000 Ft, a közzétételi díj pedig 3.000 Ft.

A szociális/foglalkoztatási szövetkezetet bejegyzésére irányuló kérelem illetékmentes (tehát a változás-bejegyzés nem) (Itv. 45. § (1a) bekezdés), azonban a közzétételi díjat meg kell fizetni.

A közhasznú szociális szövetkezet teljes személyes illetékmentességben részesül bejegyzésekor.(Itv. 5. § (1) bekezdés m.) pont), A változások bejegyzésekor sem kell illetéket fizetni, ha az eljárás kezdeményezését megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelme után adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A szövetkezet a törvénynél fogva megszűnik akkor is, ha a tagok száma hét fő alá csökken és hat hónap alatt nem éri el a törvényi minimumot.

A vezető tisztségviselőket és a felügyelő bizottság tagjait titkos szavazással kell megválasztani.

A szövetkezet korlátolt felelősségű társasággá, vagy részvénytársasággá alakulhat át.

A lakásszövetkezetekre külön törvény, a 2004. évi CXV. törvény vonatkozik.

Egyéb, speciális szövetkezetek alapításakor (iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, foglalkoztatási szövetkezet) a 2006. évi X. törvény rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

A szövetkezet induló vagyonának (jegyzett tőkéjének) változását köteles a mérlegbeszámoló elfogadása után a cégbíróságnak bejelenteni.