Részvénytársaság (Ptk. 3:210. §-3:324. §)

  1. Zártkörűen működő részvénytársaság

Az a részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére, zártkörűen működő részvénytársaságnak (zrt.) minősül.

részvényesek száma

induló vagyon (alapőke)

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

legalább 1  személy alapíthatja, természetes vagy jogi személy

legalább 5 millió Ft

pénzbeli és nem pénzbeli összetétele nincs meghatározva

a részvényes nem köteles helytállni a társaság kötelezettségeiért

közgyűlés

(egyszemélyes rt alapítója dönt)

legalább 3 tagú igazgatóság vagy vezérigazgató

legalább 1 szavazat/részvényes

 

A zártkörűen működő részvénytársaság jogi személy.

A cégbejegyzés illetéke egyszerűsített eljárás esetén 50.000 Ft, a közzététel ingyenes.

A bejegyzés illetéke általános szabályok szerinti eljárás esetén 100.000 Ft, a közzétételi díj 5000 Ft.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, vagyonváltozás esetén 40.000 Ft, a közzétételi díj pedig 3.000 Ft.

A tagsági jogokról kibocsátott, névre szóló névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír, melyet zrt esetében nyomdai úton vagy dematerializált formában kell előállítani.

 

  1. Nyilvánosan működő részvénytársaság

Nyilvánosan működő részvénytársaságot a Ptk hatályba lépése után nem lehet alapítani.

részvényesek száma

induló vagyon (alapőke)

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

természetes és  vagy jogi személy is lehet

legalább 20 millió Ft

pénzbeli és nem pénzbeli összetétele nincs meghatározva

a részvényes nem köteles helytállni a társaság kötelezettségeiért

közgyűlés

 

legalább 5 tagú igazgatóság vagy az igazgatóság és afeb feladatait ellátó testület

legalább 1 szavazat/részvényes

 

A nyilvánosan működő részvénytársaság olyan jogi személy, amelynek részvényeit a tőzsdére bevezették.

A működési forma megváltoztatásához a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van szükség; e határozat a zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulása esetén a részvénytársaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetésével, nyilvánosan működő részvénytársaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakulása esetén a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.

A működési forma megváltoztatása után a nyrt bejegyzésének illetéke 600.000 Ft, a közzétételi díj 5000 Ft.

A változásbejegyzés illetéke 50.000 Ft, vagyonváltozás esetén 240.000 Ft, a közzétételi díj 3.000 Ft.