Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete (1997. évi CXXXII. törvény)

A külföldi vállalkozás a Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe, illetve fióktelepei útján belföldön e törvény rendelkezései szerint vállalkozási tevékenység végzésére jogosult.

Ennek során a fióktelep tevékenységével összefüggésben a fióktelep jár el a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben fennálló jogviszonyokban, valamint a külföldi vállalkozás más fióktelepeivel fennálló kapcsolatokban.

A fióktelep jogképes, cégneve alatt a külföldi vállalkozás javára jogokat szerezhet és a külföldi vállalkozás terhére kötelezettségeket vállalhat, így különösen vagyont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A fióktelep több településen is rendelkezhet telephellyel.

A kereskedelmi képviselet nem jogi személy.

A kereskedelmi képviselet a cégbírósági nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg. A törlés iránti kérelmet a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntése meghozatalától számított hatvan napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz.

A külföldi vállalkozás jogutód nélküli megszűnésére tekintettel a kereskedelmi képviselet törlését is kérelmezni kell a cégbíróságtól.

A közvetlen kereskedelmi képviselet bejegyzésének illetéke 50.000 Ft, a közzétételi díj 5.000 FT.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, a közzétételi díj 3.000 Ft.