Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (1997. évi CXXXII. törvény)

Külföldi vállalkozás a Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe, illetve fióktelepei útján belföldön e törvény rendelkezései szerint vállalkozási tevékenység végzésére jogosult, melynek során a fióktelep tevékenységével összefüggésben - ha törvény másképp nem rendelkezik - a fióktelep jár el a hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben fennálló jogviszonyokban, valamint a külföldi vállalkozás más fióktelepeivel fennálló kapcsolatokban.

A fióktelep nem jogi személy, de jogképes, cégneve alatt a külföldi vállalkozás javára jogokat szerezhet és a külföldi vállalkozás terhére kötelezettségeket vállalhat, így különösen vagyont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

A fióktelep több településen is rendelkezhet telephellyel.

A fióktelep a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre.

A külföldi vállalkozás ellen külföldön kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárás  megindítását a fióktelepnek a cégbíróságnál a külföldi eljárás megindításától számított tíz napon belül be kell jelentenie, s egyidejűleg a Cégközlönynél közlemény megjelentetését kell kezdeményeznie. Ebben tájékoztatást kell adnia arról, hogy a hitelezők külföldön - az ott megindult eljárásban - milyen módon érvényesíthetik követeléseiket.

A fióktelep törlése iránti kérelmet a külföldi székhelyű vállalkozás erre vonatkozó döntése meghozatalától számított hatvan napon belül kell benyújtani a cégbírósághoz.

A fióktelep bejegyzésének illetéke 50.000 Ft, a közzétételi díj 5.000 FT.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, a közzétételi díj 3.000 Ft.