Közkereseti társaság (Ptk 3:138. §-3:153. §)

 

tagok száma

induló vagyon

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

legalább 2, kiskorú és máshol korlátlan helytállásra kötelezett nem lehet tag

nincs meghatározva, de minden tag köteles vagyoni hozzájárulás szolgáltatására

 

 

korlátlan és a többi taggal egyetemleges

tagok gyűlése

ügyvezető

legalább 1 szavazat/tag

 

A közkereseti társaság jogi személy.

A cégbejegyzés illetéke egyszerűsített eljárás esetén 25.000 Ft, a közzététel ingyenes.

A bejegyzés illetéke általános szabályok szerinti eljárás esetén 50.000 Ft, a közzétételi díj

5000 Ft.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, vagyonváltozás esetén 20.000 Ft, a közzétételi díj pedig 3.000 Ft.

A társaság a törvénynél fogva megszűnik akkor is, ha a tagok száma egy főre csökken és ettől számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be új tagot a cégbíróságon.

A társaság szerződésmódosítással alakulhat át betéti társasággá, azonban a jogutód bejegyzését a bejegyzési kérelmen, a bejegyzési illeték és közzétételi díj megfizetésével kell kérelmezni a jogelőd törlésével egyidejűleg.