Közjegyzői iroda (1991. évi XLI. törvény 31./A. § - 31/F. §)

A közjegyzői iroda jogi személy, melynek működésére a korlátolt felelősségű társaság szabályait kell alkalmazni.

Közjegyzői irodát természetes személyek alapíthatnak olyan módon, hogy a szavazati jog több mint 50%-át közjegyző tag gyakorolja, és vezető tisztségviselő is csak közjegyző tag lehet.

Két vagy több közjegyző csak akkor lehet ugyanannak a közjegyzői irodának a tagja, ha őket azonos székhelyre nevezték ki.

Közjegyzői irodaként kizárólag a cégjegyzékbe már bejegyzett iroda működhet, előtársaságként nem kezdheti meg tevékenységét.

A közjegyzői iroda alapításához a területi közjegyzői kamara elnökségének az engedélye szükséges.

Közjegyzői iroda más közjegyzői irodával egyesülhet, több közjegyzői irodává szétválhat (kiválással is) a megfelelő engedély birtokában.