Közhasznú társaság

Közhasznú társaságot 2007. július 1. óta nem lehet alapítani.

A korábban bejegyzett közhasznú társaságok 2009. június 30-ig köteles volt szerződése módosításával nonprofit gazdasági társaságként kérni nyilvántartásba vételét.

Az ezt elmulasztó közhasznú társaságokkal szemben a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást folytatott le, melynek során megszűntnek nyilvánította.