Korlátolt felelősségű társaság (Ptk. 3:159 §-3:209 §)

 

tagok száma

induló vagyon (törzstőke)

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

legalább 1  tag alapíthatja, természetes vagy jogi személy

legalább 3 millió Ft

pénzbeli és nem pénzbeli összetétele nincs meghatározva

a tag nem köteles helytállni a társaság kötelezettségeiért

taggyűlés

(egyszemélyes kft alapítója dönt)

ügyvezető

legalább 1 szavazat/tag

 

A korlátolt felelősségű társaság jogi személy.

A társaság bejegyzése után a tagsági jogokat az üzletrész testesíti meg, amely a tag törzsbetétjéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek összessége, értékpapír nem állítható ki róla. Az üzletrész írásbeli szerződéssel átruházható.

A cégbejegyzés illetéke egyszerűsített eljárás esetén 50.000 Ft, a közzététel ingyenes.

A bejegyzés illetéke általános szabályok szerinti eljárás esetén 100.000 Ft, a közzétételi díj 5000 Ft.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, vagyonváltozás esetén 40.000 Ft, a közzétételi díj pedig 3.000 Ft.