Korlátolt felelősségű társaság (Ptk. 3:159 §-3:209 §)

 

tagok száma

induló vagyon (törzstőke)

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

legalább 1  tag alapíthatja, természetes vagy jogi személy

legalább 3 millió Ft

pénzbeli és nem pénzbeli összetétele nincs meghatározva

a tag nem köteles helytállni a társaság kötelezettségeiért

taggyűlés

(egyszemélyes kft alapítója dönt)

ügyvezető

legalább 1 szavazat/tag

 

A korlátolt felelősségű társaság jogi személy.

A társaság bejegyzése után a tagsági jogokat az üzletrész testesíti meg, amely a tag törzsbetétjéhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek összessége, értékpapír nem állítható ki róla. Az üzletrész írásbeli szerződéssel átruházható.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, a közzétételi díj pedig 3.000 Ft.

A bejegyzés ingyenes.
Ha a társaság jegyzett tőkéje nem éri el a 3 millió Ft-ot a taggyűlést össze kell hívni és határozni kell arról, hogy:
- a tagokat pótbefizetés teljesítésére kötelezi a cég vagy
- egyéb módon biztosítják a tagok a saját tőkét vagy
- a társaság átalakul (betéti társasággá vagy közkereseti társasággá vagy egyesül más céggel) vagy
- a társaság jogutód nélkül megszűnik;
A törzstőke leszállításáról akkor lehet határozni, ha a saját tőke eléri vagy meghaladja a 3 millió FT-ot.