Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

 • A cégjegyzésre jogosultaknak is rendelkezniük kell elektronikus aláírással?
  Elegendő, ha az eljárásra jogosult jogi képviselője rendelkezik elektronikus aláírással.
 • Hogyan használható fel az elektronikus okirat?
  Jelenleg az elektronikus cégeljárás az egyetlen valóban teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőség. A közigazgatás többi területét jelentősen megelőztük ezzel, de várhatóan más szakterületek is hamarosan felzárkóznak majd, és akkor az elektronikus cégiratok használhatósága nagymértékben megnövekszik.
 • Kötelező az elektronikus cégeljárás?
  Igen, 2008. július 1-jétől kötelező az elektronikus cégeljárás.
 • Hogyan igényelhető vissza a tévesen, illetve a többszörösen befizetett illeték vagy költségtérítés?
  Illeték esetén a cégbíróság, illetőleg költségtérítés esetében a Céginformációs Szolgálat számára visszautalási kérelmet kell írni, amelyhez csatolni kell az illeték, illetve a költségtérítés befizetéséről szóló igazolást.
 • Felhasználható-e a már befizetett díj más eljárás kapcsán?
  Nem, az egyes ügyazonosító számokra történő befizetés csak egy eljárásban, egyszer teljesíthető.
 • Mi a különbség a hiteles és nem hiteles kiadmány között?
  A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratról készített másolat akkor hiteles (közokirat), ha azt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat hitelesítő záradékot tartalmazó, valamint a kiadmány kiállítóját azonosító bélyegzőjével látja el. A kiadmány = közokirat, amely teljes bizonyító erővel bír.
  Nem hiteles (nem közokirat) a kiadmány, ha az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat azt hitelesítő záradékkal nem látja el, de a kiadmány kiálítóját azonosító bélyegzőjét ráteszi a másolatra. A kiadmány ebben az esetben tájékoztató jellegű, bizonyító erővel nem rendelkezik.
 • Hogy alakul a céginformáció költségtérítése, ha azt elektronikus úton szolgáltatják?
  A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.)IRM rendeletben foglaltak szerinti költségtérítésből és a számítógépes rendszer használatának költségéből tevődik össze.

 

 • Milyen igazolásokat lehet kérni a cégekre vonatkozóan?

  Cégkivonat – a cég aktuális adatait tartalmazza, a hiteles cégkivonat illetéke 5.000 Ft

  Cégmásolat – a cég valamennyi aktuális és törölt adatát tartalmazza, a hiteles cégmásolat illetéke 7.000 Ft

       Cégbizonyítvány – a kérelemnek megfelelő egy élő vagy törölt adatát tanúsítja, a hiteles cégbizonyítvány illetéke 3.000 Ft

 • Ingyenes-e a cégkivonat illetéke?

Az internetről beszerezhető ingyenes cégkivonat az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet 2. § (3) bekezdése szerinttájékoztató jellegű, és közhiteles okiratként nem használható fel.

Ingyenesen kérhet hiteles cégkivonatot, cégbizonyítványt vagy cégmásolatot a cég vezető tisztségviselője és tagja, akár a cégbíróságon, akár a Céginformációs Szolgálatnál szerzi be azt. (Itv. 57. § (1) bekezdés zs.) pont)