Európai szövetkezet (2006. évi LXIX. törvény)

Az európai szövetkezet három módon alapítható:

  • legalább öt, az Európai Gazdasági Térség legalább két különböző tagállamában lakhellyel rendelkező, egy európai uniós tagállam joga alapján alapított és az Unió legalább két tagállamának joga alá tartozó − természetes és jogi személy hozza létre ;
  • egy tagállam joga szerint alapított szövetkezetek egyesülésével, ha ezek közül legalább kettő más tagállam joga alá tartozik;
  • olyan szövetkezet átalakulásával, amelynek a székhelye és központi ügyvezetése a Közösség területén van, és legalább két éve működik egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalata.

Az európai szövetkezet jogi személy.

Részletes szabályait a 2003. július 22-i, 1435/2003/EK tanácsi rendelet tartalmazza.