Európai részvénytársaság (2004. évi XLV. törvény)

Az európai részvénytársaságot olyan legalább két különböző tagállamban bejegyzett gazdasági társaság alapíthat. Alapítására a székhely szerinti nyilvánosan működő Rt-re vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az európai részvénytársaság jogi személy.

A társaság létrejöhet:

  • egyesüléssel, tehát legalább két különböző tagállamban székhellyel rendelkező szervezet részvételével;
  • holdingtársaság létrehozásával - részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok esetében, amelyek székhelye eltérő tagállamokban van, vagy amelyek legalább két éve egy másik tagállam joga alá tartozó leányvállalattal vagy egy másik tagállamban lévő fiókteleppel rendelkeznek;
  • vegyes vállalat alapításával - vegyes leányvállalat ugyanolyan feltételekkel hozható létre, mint holdingtársaság;
  • részvénytársaság átalakítása révén - azok a már működő részvénytársaságok választhatják ezt a megoldást, amelyek legalább két éve rendelkeznek leányvállalattal egy, a székhelyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamban.

A részletes szabályokat a Tanács 2157/2001/EK rendelet tartalmazza.