Európai gazdasági egyesülés (2003. évi XLIX. törvény)

Az európai gazdasági egyesülés olyan kooperációs társaság, amelynek legalább két tagja van és ezek székhelye az unió két különböző tagállamában található.

Az európai egyesülés jogi személy.

Létesítésére, működésére annak a tagállamnak a belső jogát kell alkalmazni, ahol az egyesülés székhelye van.

Az európai egyesülés részletes szabályait a Tanács 1985. július 25-i 2137/85/EGK rendelete tartalmazza.