Erdőbirtokossági társulat (1994. évi XLIX. törvény)

Az erdőbirtokossági társulat az erdő művelési ágban nyilvántartott egy vagy több földrészlet tulajdonosai által az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott gazdálkodó szervezet.

tagok száma

induló vagyon (alapőke)

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

legalább két erdőtulajdonos

A tagok tulajdonában lévő erdő használati joga

a részvényes nem köteles helytállni a társaság kötelezettségeiért

közgyűlés

 

legalább 3 tagú elnökség, 20 tag alatt elnök

a tag társulati érdekeltségéhez igazodik

 

A társulat jogi személy.

A társulat tagja csak az ingatlan-nyilvántartás szerint erdő művelési ágban nyilvántartott földrészlet tulajdonosa lehet.

A természetben egybefüggő erdőterületen lévő más földrészlet tulajdonosának, illetve tulajdonosainak tagfelvételi kérelme nem utasítható vissza. Ugyancsak nem utasítható vissza annak a tulajdonosnak a tagfelvételi kérelme, akinek a tulajdonában levő erdőterület az önálló erdőgazdálkodási tevékenység végzésére alkalmatlan.

A társulat megszűnik akkor is, ha tagjainak száma egy főre csökken.

A bejegyzés illetéke 100.000 Ft, a közzétételi díj 5000 Ft.

A bejegyzésére még nem kérhető egyszerűsített eljárás.

A változás bejegyzésének illetéke 15.000 Ft, vagyonváltozás esetén 40.000 Ft, a közzétételi díj 3000 Ft.