Egyesülés (Ptk. 3:368. §-3:377. §)

Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem törekszik, feladatainak teljesítése érdekében folytathat közös gazdálkodási tevékenységet.

tagok száma

induló vagyon

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

legalább 2

nincs meghatározva, de minden tag köteles vagyoni hozzájárulás szolgáltatására

 

 

az egyesülés kötelezettségeiért a tagok egyetemlegesen kötelesek helytállni

taggyűlés

igazgató, vagy legalább három tagú igazgatóság

vagyoni hozzájárulás arányában, ennek hiányában egyenlő mértékű

 

Az egyesülés jogi személy.

Egyszerűsített bejegyzési eljárást nem lehet kezdeményezni.

A bejegyzés illetéke általános szabályok szerinti eljárás esetén 100.000 Ft, a közzétételi díj 5000 Ft.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, vagyonváltozás esetén 40.000 Ft, a közzétételi díj pedig 3.000 Ft.