Egyéni cég (2009. évi CXV. törvény 20. §-34. §)

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

tagok száma

induló vagyon

helytállás

vezető tisztségviselő

legalább 1 természetes személy, aki kiskorú és máshol korlátlan helytállásra kötelezett tag nem lehet

nincs meghatározva, 200.000 Ft-ig  csak pénz lehet, 200.000 Ft fölött pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás is lehet

 

korlátlan

képviselő

 

A bejegyzés ingyenes.    
A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft,  a közzétételi díj pedig 3.000 Ft.
A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.

Az egyéni cég elnevezést (vagy annak ec. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni. A cég elnevezésére az általános szabályokat kell alkalmazni, tehát akár vezérszó, akár a cégtulajdonos neve is választható a cégforma feltüntetése előtt.

Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel, ezért az egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag.

Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. (2013. évi CLXXVI. törvény)