Egyéni cég (2009. évi CXV. törvény 20. §-34. §)

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

tagok száma

induló vagyon

helytállás

vezető tisztségviselő

legalább 1 természetes személy, aki kiskorú és máshol korlátlan helytállásra kötelezett tag nem lehet

nincs meghatározva, 200.000 Ft-ig  csak pénz lehet, 200.000 Ft fölött pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás is lehet

 

korlátlan

képviselő

 

Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át. (2013. évi CLXXVI. törvény)