A cégbejegyzési kérelem benyújtása

A cégbejegyzési kérelmet/változás-bejegyzési kérelmet kizárólag elektronikus úton, a székhely szerint illetékes törvényszék cégbíróságán kell előterjeszteni az alapítástól számított 30 nap alatt.

A kérelem-nyomtatványt a 21/2006. (V. 18.) IM rendelet tartalmazza.

A cégeljárás során a jogi képviselet kötelező, így a cég alapításához, a bejegyzési/változási kérelem benyújtásához jogi képviselőt kell meghatalmazni (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző).

Jogtanácsos csak akkor jogosult a létesítő okirat ellenjegyzésére és a kérelem benyújtására, ha a cég tagja vagy tagjának alkalmazottja.

Az ügyvédi és jogtanácsosi munkadíj szabad megállapodás tárgya.

A bejegyzési/változásbejegyzési kérelem illetékköteles, valamint közzétételi díjat is kell fizetni. (Itv. 45. § és 22/2006. (V. 18.) IM rendelet)

A cégbírósági közlemények közzétételi költségtérítését a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell elektronikus úton, külön rendeletben foglaltak szerint megfizetni.

A bejegyzési kérelem benyújtására az általános szabályok szerint és egyszerűsített módon van lehetőség.

Egyszerűsített eljárást akkor lehet kérni, ha a tagok a KIM rendelet szerinti létesítő okirat mintát használják a cég alapításakor. Erre jelenleg közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, egyéni cég és végrehajtói iroda esetén van mód.

Egyszerűsített eljárás előnyei:

  • rövidebb elbírálási határidő (1 munkanap)
  • kisebb bírósági költségek
  • alacsonyabb jogi képviselői munkadíj

 

elbírálás határideje

illeték

közzétételi díj

egyszerűsített eljárás

1 munkanap

kft, zrt-50.000 Ft/kkt, bt-25.000 Ft, egyéni cég -15.000 Ft

ingyenes

általános eljárás

15 munkanap

Zrt, kft, szövetkezet -100.000 Ft, kkt, bt-50.000 Ft, egyéni cég-30.000 Ft

5.000 Ft

 

A létesítő okirat mintát változásbejegyzési eljárásban is lehet használni, ez esetben az elbírálás határideje rövidebb lesz.