Betéti társaság (Ptk. 3:154. §-3:158.§)

 

tagok száma

induló vagyon

helytállás

legfőbb szerv

vezető tisztségviselő

szavazatok száma

legalább 2 – egy beltag és egy kültag, kiskorú és máshol korlátlan helytállásra kötelezett nem lehet beltag

nincs meghatározva, de minden tag köteles vagyoni hozzájárulás szolgáltatására

A beltag(ok) helytállási kötelezettsége korlátlan és a többi taggal egyetemleges

tagok gyűlése

ügyvezető

legalább 1 szavazat/tag

 

A betéti társaság jogi személy.

A változásbejegyzési illeték 15.000 Ft, a közzétételi díj pedig 3.000 Ft.

A bejegyzés ingyenes.

A betéti társaság a törvény szerint megszűnik akkor is, ha nem marad beltagja vagy kültagja és ettől számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentik be a társasági szerződés megfelelő módosítását a cégbíróságon.

A társaság szerződésmódosítással alakulhat át közkereseti társasággá, azonban a jogutód bejegyzését a bejegyzési kérelmen, a bejegyzési illeték és közzétételi díj megfizetésével kell kérelmezni a jogelőd törlésével egyidejűleg.